Litigii, arbitraje și restructurări

Departamentul nostru de litigii este coordonat de avocați care dețin între 10 până la 20 de ani de experiență în litigii si arbitraje și este format din 8 avocati litiganți, fiecare dintre aceștia fiind, la rândul lui, specializat în domeniile cheie de activitate ale firmei noastre.

Șase avocați litiganți din echipa NDI dețin experiența și dreptul de a pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, fapt care confirmă politica NDI de a crește calitatea serviciilor prin echipe formate preponderent din avocați cu experiență, rolul avocaților juniori fiind acela de suport, analiză preliminară și cercetare.

Conștienți fiind că orice activitate de consultanță implică analiza rezistenței rezultatului acestei activități în cazul unui eventual litigiu, toți avocații NDI au și vor avea la bază stagii de practică în litigii.

NDI acoperă toată gama de litigii și servicii aferente unui litigiu: (i) începând cu fazele prelitigioase de analize/investigații de risc și pregătire de strategii și probatorii, (ii) continuând cu reprezentarea efectivă în instanță și terminând cu (iii) executarea titlurilor executorii inclusiv recunoașterea și executarea hotărârilor obținute în jurisdicții străine, precum și pregătirea și asistarea clienților în proceduri de insolvență.

În activitatea curentă, NDI reprezintă clienți naționali si multinaționali:

  • în fața organelor cu atribuții administriv-jurisdicționale: CNSC, CNCD, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, etc.,
  • în cadrul procedurilor prealabile și alternative de soluționare a disputelor: proceduri de mediere, proceduri de adjudecare a disputelor în cadrul Contractelor FIDIC, arbitraje ad-hoc,
  • în fața instanțelor de judecată în litigii: de drept civil, comercial, insolvențe și restructurări, de contencios administrativ, privind atribuirea si implementare contracte de achiziții publice, energie, dreptul muncii, etc.,
  • în cadrul arbitrajului instituționalizat, atât în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, ICC Paris, cât și în fața altor curți internaționale de arbitraj.