Drept societar și comercial

Drept societar

Echipa noastră de drept societar oferă întreaga gamă de servicii de asistență juridică pentru toate tipurile de entități, de la startup-uri la companii multinaționale, de la înființarea lor, pe tot parcursul funcționării și până la radiere. Pe lângă aspectele generale ale dreptului societar, precum cele privind actele constitutive, acorduri între acționari, pregătirea și participarea în adunările generale ale acționarilor, reorganizări, modificarea structurii capitalului social, expertiza NDI acoperă și următoarele:

Fuziuni și Achiziții

Echipa noastră a acumulat experiență în cadrul traNDIcțiilor ce implică fuziuni și achiziții lucrând alături de clienți naționali sau societăți multinaționale. Avocații NDI furnizează servicii de asistență juridică în toate etapele implicate de acest tip de traNDIcții, începând cu realizarea raportului de tipul due-dilligence și continuând cu acordarea de suport pe parcursul traNDIcției, strategia de achiziție precum și redactarea și negocierea documentelor implicate de traNDIcție.

Guvernanță corporativă   

Avocații NDI au o vastă experiență în probleme legate de guvernanță corporativă, atât în ceea ce privește companiile  private cât și instituțiile publice, atribuțiile și răspunderea organelor de conducere și au asistat clienți într-o varietate de dispute între acționari, inclusiv în cazuri de abuz de majoritate sau minoritate și preluări de pachete minoritare (squeeze-out).

Drept comercial

În materie comercială, echipa noastră reunește experiența membrilor săi din diferite industrii și domenii precum construcții, IT, energie, retail, marketing și publicitate. Am asistat atât societăți mici, cât și corporații internaționale în probleme privind redactarea, negocierea, executarea și încetarea tuturor tipurilor de contracte.

NDI oferă asistență în ceea ce privește, printre altele: reglementare, protecția datelor, GDPR, protecția consumatorilor, precum și în legătură cu acorduri de licență, contracte de agenție, acorduri de franciză și contracte de distribuție.