Facultatea de Drept, Universitatea din București – 2009
Master Carieră Judiciară, Universitatea din București – 2010
Master Dreptul International al Afacerilor, King’s College London – 2014

Romană și engleză

Alina Dăscălescu

Partener

Practica Alinei acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv piețe de capital, ajutor de stat, guvernanță corporativă, dispute între acționari, litigii civile și de contencios administrativ.

În ultimii cinci ani, Alina s-a concentrat pe litigii în domeniul energiei, în special dispute privind reglementarea. Alina a asistat și reprezentat producători, distribuitori și furnizori de energie în majoritatea litigiilor complexe în legătură cu activitatea de reglementare, dobândind, astfel, cunoștințe tehnice în ceea ce privește activitatea de producere, distribuție de furnizare, dublată de o înțelegere a laturii comerciale a acestor activități.

Alina este absolventa a cursului de Master în Dreptul Internațional al Afacerilor din cadrul King’s College London unde a studiat Litigii comerciale internaționale, Arbitraj comercial internațional și  Arbitraj investițional, Guvernanță corporativă și Dreptul trust-urilor.

1. Reprezentare în cererea în anularea Ordinului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2014 care a modificat Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în principal în ceea privește posibilitatea autorității de a revizui pe parcursul unei perioade de reglementare a valorii ratei reglementate a rentabilității – Curtea de Apel București – ca instanță de fond – a admis cererea; reprezentare în acțiunile în anulare a două ordine subsecvente prin care ANRE a diminuat succesiv valoarea ratei reglementate a rentabilității.

2. Asistență într-un număr de litigii privind înlăturarea efectelor OUG nr. 114/2018 și ale legislației secundare privind furnizarea de energie electrică în regim reglementat către clienții casnici pentru o perioadă de trei ani începând cu martie 2019.

3. Reprezentare în cererea în anularea unei decizii ANRE privind preţul şi cantităţile reglementate pentru achiziția serviciilor tehnologice de sistem furnizate de un producător de energie –Curtea de Apel București a admis cererea în primă instanță.

4. Reprezentarea unui acționar minoritar într-o serie de litigii în scopul de a combate eforturile acționarului majoritar de a-l forța pe acesta să vândă participația sa la un preț cât mai mic prin instituirea unor restricții la transferul acțiunilor. Ulterior admiterii cererilor de suspendare a efectelor hotărârilor AGA, acționarul majoritar a eliminat clauzele nelegale din actele constitutive.

5. Asistență acordată unui dezvoltator imobiliar într-o dispută privind vâNDIrea unei societăți de proiect înființate pentru dezvoltarea unui centru comercial. Proiectul a inclus un număr de litigii în România și Cipru și un arbitraj ICC.

6. Reprezentarea unui fond de investiții într-o serie de litigii privind acțiunea în anulare a hotărârii AGA a unei societăți controlate de Statul Român prin care s-a aprobat majorarea capitalului social cu alocații bugetare care reprezentau contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune supusă dispozițiilor Regulamentului nr. 1083/2006. Curtea de Apel Galați a constatat în mod definitiv nulitatea operațiunii.

7. Reprezentarea unui acționar minoritar în numeroase cereri în anulare a hotărârilor AGA luate în cadrul unor societăți controlate de stat pentru încălcarea reglementărilor naționale în materia guvernanței corporative cuprinse în OUG nr. 109/2011, în special cele privind procedura de selecție a organelor de conducere și protecția acționarilor minoritari.

8. Reprezentarea unui acționar minoritar în acțiunea în anularea HG nr. 38/2018 care a aprobat participarea statului la majorarea capitalului social al unei companii naționale, precum și în acțiunile în anulare a hotărârilor AGA subsecvente pe motiv că măsura constituie un ajutor de stat ilegal. Litigiile au inclus și excepția de neconstituționalitate a prevederilor legii bugetului care a alocat respectivele resurse.

9. Reprezentare în acțiunea în anularea unei hotărâri AGA prin care s-a aprobat stingerea unei creanțe împotriva unui creditor prin transferul unei centrale electrice nefuncționale. În cadrul acestui litigiu, Curtea Europeană de Justiție a confirmat, prin răspunsul la o întrebare preliminară, că darea în plată poate reprezenta un ajutor de stat ilegal și a impus instanței române să aplice testul investitorului privat.