Dreptul muncii

  • Asistență juridică pe parcursul negocierii/încheierii/executării contractelor de muncă (individuale și colective);
  • Programe de conformitate și consultanță generală privind relaţiile de muncă prin activități precum: redactarea/revizuirea regulamentelor interne, asistență cu privire la detașarea, sănătatea și securitatea în muncă, drepturile salariaților în cazul transferului de întreprindere;
  • Consultanță în cazul procedurilor de concediere;
  • Asistentă juridică pe parcursul activităților de restructurare a personalului în urma procedurilor de fuziune şi divizare precum şi ca urmare a reorganizării activităţii societăților;
  • Consultanță și asistență cu privire la imigrarea pe piața muncii şi angajarea cetăţenilor străini în România;
  • Reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminărilor în litigiile de dreptul muncii sau în cele care privesc discriminarea personalului.

Membrii echipei

Lavinia Capus