Achiziții publice și construcții

Încă de la apariția OUG nr. 34/2006, primul act normativ care și-a propus să alinieze legislația națională în materia achizițiilor publice la normele europene, avocații NDI au fost implicați în mod constant în procedurile de atribuire și în demersurile de implementare a unora dintre cele mai importante contracte de achiziții publice atribuite la nivel

național, în special în domeniul construcțiilor, echipamentelor și construcțiilor de infrastructură energetică și serviciilor IT.

În cei peste 13 ani de activitate în domeniul achizițiilor publice, avocații NDI au propus și obținut în fața instanțelor naționale soluții inovatoare care, printre altele, au statuat:

 • Faptul că anularea raportului procedurii nu conduce automat la anularea contractului de achiziții publice (în cazul în care acesta a fost semnat);
 • Inexistența dreptului autorității contractante de a anula procedura de atribuire în intervalul de timp cuprins între data declarării ofertei câștigătoare și data semnării contractului (anularea procedurii în acest moment ar fi similară cu anularea contractului însuși, măsură aflată numai la dispoziția instanței pentru motive diferite de cele care permit anularea procedurii întemeiată pe dreptul autorităților de a-și revoca actele emise unilateral în cadrul procedurii);
 • Faptul că modificarea unui contract de achiziții publice realizată în temeiul unor prevederi contractuale de modificare prevăzute în documentația de atribuire (a se vedea CGC FIDIC) nu necesită desfăsurarea unei noi proceduri de atribuire. La doi ani de la data la care avocații NDI au propus aceasta soluție în fața instanțelor naționale, CJUE a confirmat-o, calificând aceste modificări ca fiind unele mecanice care nu impun o nouă procedură;
 • Interesul unui ofertant respins definitiv de a obține anularea procedurii în curs în virtutea șansei de a câștiga același contract în cazul unei noi proceduri de atribuire.

NDI asistă și reprezintă clienți pe parcursul întregii proceduri de atribuire și implementare a contractelor de achiziții (în special cele de construcții și IT), în activități precum:

 • asistență juridică la întocmirea ofertelor, completarea DUAE, solicitări de clarificare, răspunsuri la solicitări de clarificare;
 • asistență și reprezentare în fața CNSC și a instanțelor de judecată în cadrul contestațiilor formulate pe parcursul procedurii de atribuire;
 • management juridic în implementarea proiectelor de achiziții, reprezentare în litigii și arbitraje privitoare la implementarea, modificarea și recepția sau rezilierea/rezolutiunea contractelor de achiziții publice;
 • reprezentare în fața instanțelor de judecată în vederea anulării și suspendării documentelor constatatoare negative;
 • întocmirea programelor de conformitate și a celor de reabilitare în situația constatării cazurilor legale de excludere din proceduri de atribuire.

În domeniul construcțiilor, indiferent că este vorba de contracte încheiate între privați sau atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice, avocații NDI au asistat și reprezentat în mod constant unii dintre cei mai mari constructori în soluționarea unor probleme care privesc:

 • modificarea contractelor, suplimentarea și ajustarea prețului;
 • recuperarea costurilor generate de sistarea sau întârzierea lucrărilor și acoperirea altor tipuri de prejudicii (inclusiv pierderea finanțărilor nerambursabile) cauzate prin executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale;
 • recepția sau rezilierea contractelor, restituirea garanțiilor și obligațiile care supraviețuiesc rezilierii;
 • efectele negative ale deschiderii procedurii insolvenței împotriva liderului unei asocieri parte a contractului de achizitii publice.

În calitate de membri în grupurile de lucru ale unei asociaţii patronale din domeniul construcţiilor, avocatii NDI s-au implicat activ în procesul de îmbunătăţire a cadrului legal prin propuneri şi consultări cu privire la proiectele de acte normative, fiind totodată, autori ai unor articole de specialitate.